4.2 Tegengewicht

Met de term ‘tegengewicht’ bedoelt Cavallin alle mogelijke inspanningen en systemen om het publiek alternatieven voor de vrije markt of de commerciële media aan te bieden. Hieronder worden verschillende van dergelijke maatregelen besproken die tot een divers aanbod moeten leiden, nl. de ‘must-carry’ en ‘must-offer’ verplichtingen, de beheersovereenkomst van de VRT nv, Fonds Pascal Decroos, levensbeschouwelijke programma’s en de ondertitelingsopdracht van de televisie-omroepen.