3.3.1 Radio en televisie

Aan het beluisteren van radioprogramma’s zijn er voor de consument volgende kosten verbonden:

  • de eenmalige infrastructuurkost, met name de aanschaf van een radiotoestel. De overstap naar het beluisteren via DAB of DAB+ vergt de aanschaf van een nieuw ontvangsttoestel.
  • een geringe elektriciteitskost
  • In het geval van radiodistributie op andere manieren (bv. kabel of internet) is er een -niet gespecifieerd- gedeelte van de abonnementskost
  • bepaalde categorieën luisteraars (zoals de horeca, winkels, beoefenaars van vrije beroepen, organisatoren van evenementen,…) dienen een vergoeding voor auteursrechten en een billijke vergoeding voor de uitvoerders te betalen.

Ook het bekijken van tv-programma’s brengt voor de consument een aantal kosten met zich mee:

  • de eenmalige infrastructuurkost, bestaande uit de aanschaf van een tv-toestel en ontvangstapparatuur (settopbox, schotelantenne,…)
  • een eventuele abonnementskost voor infrastructuur (bv. huur settopbox)
  • de elektriciteitskost die kan variëren afhankelijk van tv-toestel en het gekozen platform
  • een eventuele abonnementskost (die uit verschillende componenten bestaat)
  • een “pay per view” kost verbonden aan niet-lineair tv-kijken

De evolutie van de kosten voor radio en televisie worden in

Figuur 80: Evolutie kosten voor radio en televisie  getoond. We zien dat de kosten voor radio en televisie de laatste jaren sneller stijgen dan de consumptieprijsindex.

Figuur 80: Evolutie kosten voor radio en televisie - Tekstuele beschrijving figuur 80

Bron: Fod Economie

Het elektriciteitsverbruik waarmee een klant rekening moet houden is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de grootte van het scherm en type toestel (oudere plasma-tv’s of LCD-televisies gebruiken meer stroom dan LED-tv’s), het feit of er al dan niet digitaal gekeken wordt (settopboxen voor digitale televisie verbruiken energie; zelfs in stand-by modus kunnen ze een aanzienlijke kost veroorzaken).

Voor de volledigheid illustreert Figuur 81 de evolutie van de kostprijs van elektriciteit. De prijs van elektriciteit kende sinds 2016 een grote stijging. Dat komt voornamelijk door extra belastingen.

Figuur 81: Evolutie kostprijs elektriciteit - Tekstuele beschrijving figuur 81

Bron: Fod Economie

Ten slotte zal de klant, indien hij meer dan enkel de publieke omroep VRT via DVB-T wil bekijken, moeten opteren voor een tv-abonnement. Figuur 82 geeft de evolutie weer van de prijzen sinds 2005 die de verschillende dienstenverdelers in het Nederlandse taalgebied aanrekenen (enkel basisabonnement, geen huur digicorder of eenmalige kosten). Doordat Proximus geen losstaand tv-abonnement aanbiedt, zijn die prijzen berekend door de kost voor vaste telefonie af te trekken van een pack met tv en vaste telefonie. Exclusieve prijzen voor tv van Orange en Scarlet kunnen niet berekend worden. Vandaar dat we in Figuur 83: Prijzen goedkoopste triple playpakket (maandelijkse kosten zonder eenmalige kosten) ook de prijzen voor het goedkoopste triple playpakket met internet, vaste telefonie en tv zullen weergeven (bij Orange gaat het om mobiele i.p.v. vaste telefonie). Er wordt geen rekening gehouden met promoties.

Figuur 82: Evolutie prijzen basisabonnement tv (basisabonnement + auteursrechten; excl. BTW)[214] - Tekstuele beschrijving figuur 82

Bron: eigen berekening VRM

Figuur 83: Prijzen goedkoopste triple playpakket (maandelijkse kosten zonder eenmalige kosten) - Tekstuele beschrijving figuur 83

Bron: eigen berekening VRM[214] Proximus nv verkoopt televisie enkel in packs (in combinatie met internet en/of vaste telefonielijn).