3.2.1 Analyse op basis van financiële gegevens

De financiële gegevens van deze groepen vindt de lezer terug in Tabel 107.

Een vergelijking op basis van de financiële gegevens is niet evident. De telecomactiviteiten van Proximus en Telenet vallen niet exact uit de financiële gegevens te distilleren, wat de verhoudingen uiteraard vertekent. Bovendien zijn sommige ondernemingen holdingmaatschappijen en geven de financiële gegevens van de moedermaatschappij niet altijd een adequate weergave van de grootte van de mediagroep (zie bv. het opvallend lage werknemersaantal van De Persgroep, De Vijver Media of Telenet Group Holding).

Ondernemingsnaam

 Eigen vermogen

 Activa

 Omzet

 Bedrijfsopbrengsten

 Bedrijfswinst (-verlies)

 Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting

 Werknemers

 

1015

2058

70

7076A

9901

9903

9087

Proximus nv

2.043.044.026

16.490.382.131

4.034.986.251

4.429.046.987

205.985.027

504.315.482

12760,5

Telenet Group Holding nv

5.305.538.295

5.335.661.788

-

1.248.048

-27.366.129

1.071.967.188

1

De Persgroep nv

292.001.702

374.666.030

-

9.970.186

-1.048.730

40.293.990

13,7

VRT nv

211.002.673

357.219.755

425.193.221

439.007.354

-6.027.063

-3.698.497

2138,6

De Vijver Media nv

140.025.877

179.593.669

4.736.467

4.745.542

301.564

-1.208.105

6,5

Roularta Media Group nv

114.184.590

336.692.211

270.573.867

282.580.736

9.159.900

15.275.818

1295,9

Medialaan nv

49.604.352

220.932.306

261.997.707

321.112.512

53.266.326

13.841.232

529,7

Mediahuis nv[204]

-

-

-

-

-

-

-

Sanoma Media Belgium nv

20.849.244

73.575.411

78.901.621

92.183.820

-9.199.456

-9.085.295

225,1

Studio 100 nv

39.387.904

202.438.339

70.991.084

72.288.136

5.633.547

4.785.321

196,3

Tabel 107: Financiële gegevens 2016 mediagroepen

Figuur 78: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2007 – mediagroepen (zonder Mediahuis in 2016[205]) - Tekstuele beschrijving figuur 78

Bron: VRM op basis van informatie NBB

De omzet evolueert samen met de CPI. Dat was ook het geval voor de bedrijfswinst en het aantal werknemers tot 2012, sindsdien daalde beide indicatoren lichtjes. In 2016 is er wel een opflakkering van het aantal werknemers.

In 2011 en 2012 is er een stijging van de winst vóór belasting. Dit is o.a. te wijten aan Proximus dat dividenden ontving van zijn dochterbedrijven.[206] De piek in 2016 komt door Telenet Group Holding dat een winst vóór belasting van meer dan 1 miljard euro noteerde. Dit komt vooral door de liquidatiebonus die gerealiseerd werd tijdens de liquidatie van Telenet Service Center bvba.[207]

Op 30 juni 2010 werd Telenet Communications nv geliquideerd, hetgeen aanleiding gaf tot een buitengewone winst van € 1.455,3 miljoen.[208] Daarom werd er geopteerd om code 9902: “Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting” te gebruiken i.p.v. 9903: “Winst van het boekjaar vóór belasting” om te vermijden dat deze uitzonderlijke transactie de grafiek zou vertekenen. Er werden nog twee gelijkaardige aanpassingen gedaan. In 2013 realiseerde de vennootschap een meerwaarde van € 4.440,8 miljoen, naar aanleiding van haar inbreng in Telenet Service Center bvba, welke werd gerapporteerd als uitzonderlijke opbrengst.[209] Daarom werd er geopteerd voor 9902 i.p.v. 9903. Corelio boekte in 2014 een uitzonderlijke meerwaarde bij de realisatie van activa: inbreng van de Vlaamse uitgeefactiviteiten in Mediahuis en de verkoop van Editions de l’Avenir en L’Avenir Advertising.[210] Daarom werd er ook hier geopteerd voor 9902 i.p.v. 9903.[204] Mediahuis verlengde zijn boekjaar 2016 tot 31 december 2017: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_l.pl.

[205] Mediahuis verlengde zijn boekjaar 2016 tot 31 december 2017: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_l.pl.

[206] Jaarrekeningen Proximus nv, 2012 & 2013.

[207] Jaarrekening Telenet Group Holding nv, p. 36, 2017.

[208] Jaarrekening Telenet Group Holding nv, p. 36, 2011.

[209] Jaarrekening Telenet Group Holding nv, p. 40, 2014.

[210] Jaarrekening Corelio nv, p. 29, 2015.