3.1.4.2 Analyse op basis van financiële gegevens

Zoals in hoofdstuk 1 beschreven zijn internetdienstenverdeling, netwerkbeheer en internettoegangslevering vaak verschillende activiteiten van één en dezelfde firma. Tabel 103 geeft een overzicht van de financiële gegevens van de 15 grootste onder hen (en aangesloten bij ISPA). Enkele van deze ondernemingen bieden daarnaast ook nog andere (telecom)diensten aan.

 

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfswinst (-verlies)

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting

Werknemers

Ondernemingsnaam

10/15

20/58

70

70/76A

9901

9903

9087

Telenet Group nv

4.333.514.830

9.144.021.776

614.683.526

671.801.955

-35.833.632

-249.043.310

777,5

Proximus nv

2.043.044.026

16.490.382.131

4.034.986.251

4.492.046.987

205.985.027

504.315.482

12760,5

Nethys nv (VOO)

1.838.706.252

2.342.141.269

324.693.471

587.647.253

14.476.013

70.713.174

352,8

Orange Belgium nv

516.162.573

1.465.980.936

1.167.772.593

1.235.084.539

110.153.666

108.357.789

1417,4

Verizon Belgium Luxembourg nv

151.595.013

223.716.949

60.564.321

61.945.460 

3.614.177

4.928.514

133,5

Interxion Belgium nv

39.329.519

57.974.969

24.551.986

24.551.986

11.334.398

11.778.875

13,6

Cegeka Groep nv

29.518.647

105.608.111

68.658.934

69.456.283 

3.420.940

191.098

332,9

Coditel Brabant bvba

26.761.116

296.941.677

47.890.277

51.835.540

9.979.481

-5.947.124

64,1

Ixilio nv[191]

19.107.720

46.152.195

35.416.167

35.526.152

3.705.064

3.510.746

115,4

Colt Technology Services nv

13.001.444

55.533.577

71.183.495

73.643.107

4.025.092

1.750.000

78,2

Portima cvba

12.091.845

18.456.917

25.665.465

27.212.708

2.462.859

2.424.801

102,2

Eurofiber nv

11.182.945

63.086.492

22.642.961

26.688.905

3.663.560

1.749.749

35,4

Scarlet Belgium nv

4.962.470

33.349.724

120.312.513

120.393.928

481.258

451.245

78

LCL nv

2.939.195

13.167.963

-

19.292

-468.275

12,9

Sentia nv

2.223.540

7.662.978

11.643.334

12.613.163

1.357.102

1.210.262

48

 Tabel 103: Financiële gegevens 2016 grootste 15 internetdienstenverdelers, netwerkbeheerders en internettoegangsleveranciers[191] Ixilio nv is op 1 januari 2017 overgegaan in TUC Rail nv bij wijze van fusie door absorptie.