3.1.3.4 Mandatenconcentratie in de geschreven perssector

In de volgende figuur kijken we naar de cumulatie van mandaten in de sector van de geschreven pers. Het geeft een duidelijk beeld van de banden op bestuursvlak tussen mediagroepen onderling.

Figuur 70: Mandatenconcentratie in de sector van de geschreven pers[190] - Tekstuele beschrijving figuur 69

Bron: VRM op basis van informatie NBB[190] Hoe lees je deze figuur? Rechts bovenaan zie je Vlaamse Post. Er zetelen drie rechtspersonen in hun raad van bestuur die vertegenwoordigd worden door drie natuurlijke personen. Twee van deze rechtspersonen zetelen ook in de raad van bestuur van Crescendo en worden daar vertegenwoordigd door dezelfde natuurlijke personen. We zijn ons bewust van de beperkte leesbaarheid van deze figuur in gedrukte vorm. Via www.vlaamseregulatormedia.be zal je deze figuur duidelijker kunnen bekijken.