3.1.2.4 Mandatenconcentratie in de televisiesector

In de figuur hieronder kijken we naar de cumulatie van mandaten in de televisiesector. Het geeft een duidelijk beeld van de banden op bestuursvlak tussen mediagroepen onderling.

Uit de figuur kunnen we alvast afleiden dat, mede dankzij het grote aantal onafhankelijke productiehuizen en facilitaire bedrijven, de mandaten in de tv-sector vrij evenwichtig verdeeld zijn. De verstrengelingen treden vooral op bij de grote mediagroepen.

Figuur 47: Mandatenconcentratie in de televisiesector[176] - Tekstuele beschrijving figuur 47

Bron: VRM op basis van informatie NBB[176] Hoe lees je deze figuur? Helemaal bovenaan zien we Vlamex. In de raad van bestuur zetelen drie natuurlijke personen, waarvan 1 natuurlijke persoon ook zetelt in de raad van bestuur van ORR en AVS. We zijn ons bewust van de beperkte leesbaarheid van deze figuur in gedrukte vorm. Via www.vlaamseregulatormedia.be zal je deze figuur duidelijker kunnen bekijken.