2.5 Proximus nv

2.5.1  STRUCTUUR EN AANDEELHOUDERS

Proximus was aanvankelijk een telecomoperator. Pas later bracht de onderneming ook mediaproducten op de markt. Het bedrijf ontstond als “Belgacom nv” in 1992 uit de overheidsdienst “Regie van Telegrafie en Telefonie” (RTT).

In 1994 werd Belgacom getransformeerd van autonoom overheidsbedrijf tot ‘naamloze vennootschap van publiek recht’. In 1996 verkocht de Belgische regering 50% min 1 van de aandelen van Belgacom aan het consortium ADSB Telecommunications. In 2004 deed Belgacom zijn intrede op de beurs. Op datum van de redactie van dit mediaconcentratierapport waren de wijzigingen in het aandeelhouderschap t.o.v. 2014 zeer beperkt. In Tabel 57: Aandeelhoudersstructuur Proximus nv wordt een overzicht van de aandeelhoudersstructuur gegeven.

Belgacom hanteert sinds 29 september 2014 nog slechts één commercieel merk, nl. Proximus, voor vaste en mobiele communicatie, tv en IT-oplossingen. Op 22 juni 2015 veranderde ook de naam van de onderneming zelf naar Proximus NV van publiek recht.

Aandeelhouder

% kapitaal

Belgische Staat

53.51%

Proximus eigen aandelen

4.60%

Free-float

41.89%

Totaal

100,00%

Tabel 57: Aandeelhoudersstructuur Proximus nv

https://www.proximus.com/nl/investors/proximus-share#title-4Bron: Proximus nv, “Aandeelhouderschap”, op 31 juli 2017

De structuur van de Proximus volgt de specifieke activiteiten waar de dochterondernemingen zich mee bezighouden en de groep heeft ook een groot aantal buitenlandse dochterondernemingen.

Er veranderde niets voor de merken Mobile-for, Awingu en Belgacom Bridging ICT. Van Tango en Telindus blijven enkel de buitenlandse activiteiten over. Scarlet blijft de telecomdiensten onder zijn eigen merk aanbieden.

Na afsluiten van de jaarrekening was er een overname TeleSign door internationale dochter BICS en van Davinsi Labs.

Figuur 15: Organigram Proximus nv - tekstuele beschrijving figuur 15

Bron: VRM op basis van NBB

2.5.2  AANBOD PROXIMUS NV

2.5.2.1        Radio

Proximus is wat radio betreft enkel actief als distributeur. Het signaal van de radiostations wordt doorgegeven via het ‘Proximus TV’-aanbod.

2.5.2.2        Televisie

Proximus startte zijn activiteiten in de televisiewaardeketen binnen het distributiesegment. Het bedrijf was in 2005 de eerste onderneming die in Vlaanderen digitale interactieve televisie op de markt bracht.

Naast het standaardaanbod heeft Proximus een aantal Nederlandstalige themapakketten in de aanbieding: Kids, Entertainment Music & Culture, Nature & Discovery en X-Adult (alle niet-lineair).

Er zijn ook Franstalige pakketten beschikbaar. Proximus biedt ook extra opties (zowel Nederlandstalig als Franstalig) aan: Belgisch Voetbal, International sports, Kids Pass en Movies & Series Pass.

De dochtermaatschappij Skynet iMotion Activities is ook actief als televisieomroeporganisatie (lineair en niet-lineair) met als aanbod Proximus Video Op Aanvraag, ZOOM, Proximus Tv Overal, Movie Me, 11 en 11+.

Met “TV Overal” (ondertussen Proximus TV) (niet-lineair) stelt Skynet iMotions Activities sinds 3 september 2012 officieel een selectie van tv-zenders beschikbaar op tablet, smartphone en pc. De klant maakt hiervoor gebruik van WIFI of 3G/4G netwerk.

Het Proximusnetwerk werd gedurende enige tijd door dienstenverdeler Base Company gebruikt voor zijn Snow-televisieaanbod. Eind juni 2015 zette Base evenwel Snow stop en konden klanten kosteloos overstappen naar het televisie-aanbod van Proximusdochter Scarlet.

De stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector voorziet dat dienstenverdelers ofwel een bijdrage storten in het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ofwel opteren voor een co-productieproject. Aangezien Proximus sinds 2014 telkens voor deze laatste optie gekozen heeft, werd het bedrijf dus ook in beperkte mate actief op het vlak van contentproductie.

Proximus biedt ook een platform aan Eleven en Netflix om hun diensten aan te bieden.

2.5.2.3        Geschreven pers

Proximus is niet actief op de markt voor dagbladen en periodieke publicaties.

2.5.2.4        Internet

Proximus is met skynet.be de eigenaar van een populaire portaalwebsite met een uitgebreid aanbod van onder andere nieuws, muziek en sport. De site werd in februari 2015 vernieuwd. Via skynet.be kunnen Proximus TV-klanten ook TV kijken, of TV-opnames programmeren.

De business unit Proximus Skynet Advertising verzorgt de reclameregie voor verschillende websites, o.a. voor de sites Vroom.be, Auto55.be, Autofans.be, Autolive.be, Autosalon.be, Voetbalkrant.be, Walfoot.be, Sport.be, Mountainbike.be, Dailymotion.com, Zoomin.tv, Shazam, MeteoServices.be, MeteoBelgique/MeteoBelgië.be, Skynet.be, Yahoo.be, Twitch.tv, Spilgames.com, Gameloft.com en ESL.tv. Daarnaast is de regie actief in het ontwikkelen van gepersonaliseerde tv-reclame voor de klanten van Proximus TV.

Proximus treedt op als internet service provider, netwerkbeheerder en internet access provider. Via zijn mobiele telefonienetwerk zorgt het voor de distributie van mobiel internet.

Dochtermaatschappij Scarlet is een telecomprovider die zowel vaste als mobiele telefoniediensten en digitale televisie aanbiedt.

2.5.2.5        Divers en crossmediaal aanbod

Proximus is eerder een telecomgroep dan een mediagroep. Het is een belangrijke aanbieder van vaste telefonie, mobiele telefonie en breedbandverbindingen (als apart product of gecombineerd in pack).

Proximus was sinds 2011 eigenaar van de The Phone House-winkels die mobiele contracten van verschillende operatoren verkochten. In 2015 verdween het merk The Phone House. Proximus sloot een vijftiental winkels en vormde de overige om tot Proximuscenters die enkel nog diensten van het merk Proximus verkopen.

De crossmedialiteit van Proximus is terug te vinden op verschillende niveaus. Enerzijds worden de productbundels waarbij de consument televisie, telefonie en internet kan combineren in een pack alsmaar populairder. Anderzijds wordt er ook toenadering gezocht tot gespecialiseerde technologie of dienstenleveranciers.

Proximus ontwikkelde een Internet-of-Things netwerk en stelde dit in 2015 open voor zowel bedrijven als particulieren.

In 2016 startte Proximus Skynet Advertising samen met De Persgroep Advertising, Mediahuis Connect, IPM Advertising, Pebble Media, Rossel Advertising, Roularta Media en Trustmedia met een geautomatiseerd aankoopplatform voor digitale media: buymedia.be.

2.5.2.6        Aanbod buiten Vlaanderen

Proximus is via verschillende dochterondernemingen in de sector van telecommunicatie actief in het buitenland. In 2016 kocht het mede-eigenaar ArcelorMittal uit in het IT-bedrijf Telindus Luxemburg.

2.5.3  Overzicht merken Proximus

Merknaam

Radio

 

Televisie

 

 

Dagbladen

Periodieke bladen

Internet

Internet

Mobiel Internet

Mobiel internet

Regie

Andere

 

Content+

Aggregatie

Distr.

Ct

A

D

C+A

C+A

C+A

D

C+A

D

 

 

Tuttimus

 

 

 

 

 

 

 

 

Familus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pack internet + tv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pack internet + tv + mobile

 

 

 

 

 

 

 

 

Start/Maxi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proximus opties

 

 

 

 

 

 

 

 

Pay & Go

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phone Line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-producties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movie Me

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKYNET.BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCARLET

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXIMUS SKYNET ADVERTISING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXIMUSCENTERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUITENLANDSE TELECOMACTIVITEITEN

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNET OF THINGS (LoRa NETWERK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buymedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 58: overzicht merken Proximus