2.3 Mediahuis nv

2.3.1  STRUCTUUR EN AANDEELHOUDERS

Mediahuis is een vrij recente Vlaamse mediagroep die ontstaan is uit een verregaande samenwerking tussen twee bestaande groepen: Corelio en Concentra. Tot voor kort gold er een  62/38 % verhouding tussen beide groepen/aandeelhouders. Ten gevolge van een aantal recente transacties ziet deze verhouding er momenteel als volgt uit:

Aandeelhouder

% kapitaal

Corelio nv

50,57%

Concentra nv

32,73%

familie Van Puijenbroek

16,70%

Totaal

100,00%

Tabel 51: Aandeelhouders Mediahuis nv

Op 25 oktober 2013 werd de oprichting van Mediahuis goedgekeurd door de Belgische Mededingingsautoriteit. Mediahuis bouwde voort op een eerder samenwerkingsverband tussen de printing-activiteiten van Corelio en Concentra

Op 19 oktober 2016 kondigde Mediahuis een belangrijke nieuwe stap richting verregaande samenwerking aan, waarbij het merendeel van de resterende media-activiteiten bij Corelio en Concentra eveneens bij Mediahuis werden ondergebracht.

Op 26 april 2017 zette de  Belgische mededingingsautoriteit het licht op groen voor deze uitbreiding van Mediahuis.

De uitbreiding omvat de verwerving van de uitsluitende zeggenschap door Mediahuis NV over Corelio Connect Noord NV, Vlaams-Brabantse Mediamaatschappij NV, Concentra Media Nederland BV, Digital Media Facilities NV, De Buren NV, Coldset Printing Partners en de drukportefeuilles van Corelio NV en Concentra NV, en van de gezamenlijke zeggenschap door Mediahuis NV over De Vijver Media NV, De Vijver NV, Nostalgie NV, Vlaanderen Eén NV, Mass Transit Media NV, Regionale TV Media NV en Exuvis bvba.[117]

Tegelijkertijd mengde Mediahuis zich in de overnamestrijd rond de Nederlandse TMG-groep (uitgever van o.a. De Telegraaf). In de zomer van 2017 kreeg Mediahuis finaal groen licht van de Nederlandse mededingingsautoriteit voor het verwerven van de controle over TMG.

De inbreng door Corelio en Concentra van het merendeel van hun resterende activiteiten in Mediahuis en de inbreng door de familie Van Puyenbroek van haar belang in TMG zorgde voor enkele verschuivingen in het aandeelhouderschap van Mediahuis, waarbij VP Exploitatie zijn intrede deed als nieuwe aandeelhouder.

Tot vorig jaar werden Concentra en Corelio als aparte groepen vermeld in het Mediaconcentratierapport.

Vanaf dit jaar wordt er niet meer apart over deze groepen gerapporteerd. Hieronder geven we nog kort enige achtergrondinformatie over de groepen.

2.3.1.1        Concentra

Concentra werd in 1953 opgericht maar is eigenlijk ontstaan uit printactiviteiten die reeds van start gingen in de 19de eeuw (het betrof de uitgave van Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, de voorloper van Het Belang van Limburg).

In 1996 nam Concentra De Vlijt nv, de uitgever van Gazet van Antwerpen, over. Twee katholieke persfondsen, voormalige aandeelhouders in De Vlijt nv, werden aandeelhouder in de Regionale Uitgeversgroep RUG. RUG was de mediadochteronderneming van Concentra nv, vandaag Concentra Media Groep (naamswijziging in 2010). Deze fondsen ruilden later RUG-aandelen in om referentieaandeelhouder in Concentra te worden.

Na een passage op de beurs lanceerden Stichting De Zeven Eycken (een vennootschap naar Nederlands recht, waarin het aandeelhouderschap van de Familie Baert verankerd is) en het Katholiek Impulsfonds in mei 2004 een uitkoopbod.

Aandeelhouder

% kapitaal 2016

Stichting De Zeven Eycken (Nederlands KVK 41085521)

90,05%

 

Katholieke Impuls- en Mediafonds       

8,68%

 

Eigen aandelen

1,27%

 

Totaal

100,00 %

Tabel 52: Aandeelhoudersstructuur Concentra nv

In september 2014 nam Concentra het Nederlandse Media Groep Limburg over van het Britse mediabedrijf Mecom. Tot Media Groep Limburg behoren onder meer Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad. Concentra bracht de titels onder in het nieuw opgerichte bedrijf Concentra Media Nederland.

Concentra had de laatste jaren haar Nederlandse activiteiten uitgebreid, zo is het o.a. aandeelhouder geworden van de huis-aan-huisbladengroep A&C Media via Multimedia Thuis aan Huis. Concentra was ook aandeelhouder van RTNL, de exploitant van TV Limburg in Nederland maar TV Limburg stopte ermee op 1 juli 2016.

Voorafgaand aan de overname van Concentra Media Nederland door Mediahuis, had Concentra het belang van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM in Concentra Media Nederland overgekocht.

Na de verregaande integratie van Mediahuis houdt Concentra apart enkel wat kleinere activiteiten over. Als ze nog een media-initiatief ondersteunt, zal dat onder het dak van Mediahuis zijn. Concentra zal mogelijk diversifiëren naar andere sectoren.[118]

2.3.1.2        Corelio

Corelio is ontstaan uit de groep rond De Standaard, de krant die voor het eerst verscheen in 1918.

In 1976 ging de Standaard-groep in faling en werden De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar overgenomen door de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM), die op initiatief van  André Leysen samen met een aantal Vlaamse ondernemers werd opgericht.

Vanaf september 2006 werd de naam Vlaamse Uitgeversmaatschappij gewijzigd in Corelio nv.

Aandeelhouder

% kapitaal 2016

Mediacore[119] (= familie Leysen en Sofinim, een investeringsgroep in handen van Ackermans & van Haaren) 0428.604.297

43,00%

Cecan (familie Vlerick Sap) 0417.119.004

20,00%

Mediacore Next 0416.594.808

14,00%

De Eik (fam Van Waeyenberge) 0411941380

15,00%

Vedesta (familie Van De Steen)

6,00%

Overige

2,00%

Totaal

100,00%

Tabel 53: Aandeelhouders Corelio nv

Bron: NBB+ informatie verstrekt door Corelio nv

In 2014 verkocht Corelio haar Franstalige uitgeefactiviteiten aan Nethys, onderdeel van de Tecteo-groep. Concreet betekende dit dat de krant L’Avenir, de gratis regiogids Proximag en de digitale activiteiten verbonden aan deze nieuwsmerken (zoals onder meer lavenir.net en proximag.be) de Tecteo-groep vervoegden.

Op 18 juni 2014 werd met Telenet een vernieuwd partnerschap gesloten rond De Vijver Media nv. Telenet kwam met de aandeelhouders van De Vijver Media overeen om een participatie van 50% te nemen in het kapitaal van de audiovisuele mediagroep. Corelio en Waterman&Waterman (Wouter Vandenhaute en Erik Watté) bleven elk voor 25% aandeelhouder in De Vijver Media nv. Ook het belang in De Vijver Media werd overgeheveld naar Mediahuis.

Het drukken van magazines voor derden, in Erpe-Mere, blijft via Corelio Printing onder de vleugels van Corelio.

Omwille van de herstructurering werd door Mediahuis toestemming gevraagd om het boekjaar te verlengen. Daarom is er geen actuele informatie over de aandeelhouders beschikbaar bij de balanscentrale van de NBB. De informatie voor de samenstelling van het organogram verkreeg de VRM van Mediahuis.

Figuur 13: Organigram Mediahuis nv - tekstuele beschrijving figuur 13

2.3.2  AANBOD MEDIAHUIS NV

2.3.2.1        Radio

Concentra en Corelio hebben de zeggenschap over hun radio-activiteiten in Mediahuis ondergebracht.

De groep participeert zowel in  de Vlaamse versie als de Franstalige versie van radio Nostalgie en dit samen met de Franse NRJ-groep..

Recent werd  een licentie toegekend voor een netwerkradio aan SBS Media Belgium, dochteronderneming van De Vijver Media waarin Mediahuis voor 25% participeert.

2.3.2.2        Televisie

De televisieactiviteiten van Concentra en Corelio werden bij Mediahuis ondergebracht, net als de participaties in De Vijver Media (VIER, VIJF, ZES en Woestijnvis) en de exploitatie van de regionale tv-zenders ATV, TV Limburg, TV Oost (alle drie via De Buren nv) en ROB TV (Vlaams Brabantse Mediamaatschappij nv).

Via De Buren heeft Mediahuis ook een nieuwe digitale televisieomroep met Vlaams bereik, Evenaar.

Op 18 mei 2009 ging Concentra van start met Acht, een digitale televisieomroep met Vlaams bereik. Dat gebeurde via dochtermaatschappij Bites Europe. Op 1 juli 2016 werd Bites Europe verkocht aan Medialaan nv.

2.3.2.3        Geschreven pers

Mediahuis bundelt de vroegere printactiviteiten van Corelio en Concentra nv. Het betreft de kranten Het Nieuwsblad/De Gentenaar, De Standaard, Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en de bijhorende wekelijkse publicaties De Standaard Magazine, ds Weekblad, Het Nieuwsblad Magazine, Fan, Sjiek, Citta en De Markt.

Ook de gratis bladen Rondom en Rondom Magazine en het gratis dagblad Metro, vallen sinds 2017 onder Mediahuis. Wat Metro betreft, gaat het om een belang van 50% Mass Transit Media. De Franstalige uitgeverij Rossel bezit de overige aandelen.

De drukkerij Coldset Printing Partners en de drukportefeuilles van Corelio en Concentra worden eveneens overgenomen door Mediahuis.

2.3.2.4        Internet

Mediahuis deelt zijn productaanbod onder in nieuwsmerken, classifieds en topicals.

Onder de eerste categorie vallen de online versies van de dagbladen hbvl.be, gva.be, nieuwsblad.be en standaard.be.

Onder classifieds worden de zoekertjessite jobat.be (waarin de vroegere gvajob.be en hbvl.jobs vervat zitten), hebbes.be (met nichesites huisopwielen.be, boerderijentekoop.be en bedrijfsvastgoedvlaanderen.be), vroom.be (dat het vroegere autokanaal.be en hebbes.be/auto integreert), zimmo.be (met nichesite notarisblad.be) en koopjeskrant.be gerekend.

De thematische websites xpats.com (The Bulletin), Made in (een digitaal platform dat gerichte bedrijfsinformatie brengt over en voor de verschillende economische regio’s in Vlaanderen), jetmagazine.gva.be, jetmagazine.hbvl.be en inmemoriam.be worden tot de topicals gerekend.

Door de overname van verschillende activiteiten van Concentra en Corelio in 2017 komen hier nog enkele sites bij. Zo is er de participatie van 50% in Exuvis die de website cityfashion.be beheert. Ook de website van Rondom, de regionale TV zenders en Nostalgie en de websites van Vier, Vijf, Zes, Radio Nostalgie behoren via participaties tot Mediahuis.

2.3.2.5        Divers en crossmediaal aanbod

De reclameregie van Mediahuis wordt gevoerd door Mediahuis Connect. Naast de merken van Mediahuis zelf, verzorgt Mediahuis Connect o.a. ook de reclameregie voor de websites van VIER en VIJF en het platform janitv.be.

Mediahuis Connect en De Persgroep Advertising bundelen hun krachten via Dailymetrie®, de dagelijkse meting van het multimediaal bereik van nieuwsmerken in België, om adverteerders en mediaprofessionals inzichten te bieden over het bereik van de nieuwsmerken via al hun platformen.

In 2016 startte Mediahuis Connect samen met De Persgroep Advertising, IPM Advertising, Pebble Media, Proximus Skynet Advertising, Rossel Advertising, Roularta Media en Trustmedia met een geautomatiseerd aankoopplatform voor digitale media: buymedia.be.

Mediahuis Connect maakt ook deel uit van Mobile Premium, een digitale marktplaats van kwalitatieve sites voor advertenties op mobiele devices.

The Pool is een crossmediale reclameregiecel van SBS Belgium, Mediahuis Connect en Sanoma Media Belgium nv.

Mediahuis heeft 33,33% belangen in Regionale TV Media voor het werven van reclame voor regionale tv. Het is via De Vijver (cycling) deels eigenaar van enkele Vlaamse wielerklassiekers.

2.3.2.6        Aanbod buiten Vlaanderen

Mediahuis nam in februari 2015 het Nederlandse NRC Media (dat o.a. NRC Handelsblad, de ochtendkrant nrc.next en tal van digitale varianten overkoepelt) over.

Mediahuis is sinds 2017 eigenaar van Concentra Media Nederland. Binnen deze onderneming zijn enerzijds Media Groep Limburg (regionale kranten De Limburger en Limburgs Dagblad) en anderzijds A&C Media (huis-aan huisbladen) te vinden. Mediahuis nam het belang van Concentra over, die vooraf het belang van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM in Concentra Media Nederland overgekocht had. 

Ten slotte verwierf Mediahuis in 2017 ook een meerderheidsbelang in de Telegraaf Media Groep (TMG). Deze omvat naast de krant De Telegraaf ook Metro, verschillende regionale kranten, de tijdschriften Privé, Vrouw, AutoVisie en verschillende online platformen. Meer informatie over deze overname is te vinden in 3.4 De Vlaamse sector in een internationale context.

Op die manier is Mediahuis, na De Persgroep, de tweede grootste uitgever in Nederland geworden.

Via Audiopresse heeft Mediahuis (overgenomen in 2017 van Corelio) een belang in RTL Belgium nv, een commerciële omroep voor de Franstalige gemeenschap in België.

Ook de participatie van 50% in het Nostalgie Belgique-radionetwerk dat de Franstalige Nostalgie uitbaat, heeft Mediahuis in 2017 overgenomen van Corelio.

2.3.3  Overzicht merken Mediahuis

Tabel 54: Merkenoverzicht Mediahuis nv[118] Rousseau, S., Sephiha, M., De Tijd, “Mediahuis speelt divisie hoger in Nederland”, 20 oktober 2016.

[119] Mediacore heeft ook een participatie van 70,46% in Mediacore Next.