Woord vooraf

Beste lezer

De laatste jaren hebben de vrije nieuwsgaring en onafhankelijke berichtgeving het wereldwijd moeilijk. Journalisten worden beïnvloed en fake news circuleert als nooit tevoren. Bovendien ontstaan er nieuwe poortwachters die hun rol nog aan het zoeken zijn.

In Vlaanderen hebben de beleidsmakers het belang van een divers media-aanbod erkend en werd bij de oprichting van de VRM aan diens Algemene Kamer de opdracht gegeven om mediaconcentraties in kaart te brengen.

Het voornaamste doel van dit rapport is dus om op regelmatige basis correcte en neutrale informatie over de posities van de spelers in de Vlaamse mediasector te bundelen en als beleidsinstrument aan te reiken aan de beleidsmakers. Maar er bestaat ook interesse vanuit de sector, bij mediaprofessionals, het onderwijsveld en een breder in media geïnteresseerd publiek.

Het is belangrijk deze informatie regelmatig uit te geven. Ieder jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen in de mediamarkt, die razendsnel evolueert. De VRM volgt deze gebeurtenissen nauwgezet op. Zo was er het afgelopen jaar veel beweging in de radiowereld en brachten Corelio en Concentra quasi al hun media-activiteiten onder bij Mediahuis.

Het is duidelijk dat de mediasector meer en meer rekening moet houden met internationale spelers. De Vlaamse protagonisten proberen zich hier zo goed mogelijk tegen te wapenen door nieuwe allianties te smeden. Dit rapport bundelt alle nuttige informatie hieromtrent.

De afsluitdatum van de redactie van het rapport werd bepaald op 1 oktober 2017. Het kan dus zijn dat de lezer informatie over feiten die zich tussen die datum en de datum van publicatie hebben voorgedaan niet terugvindt in het rapport. Zo werden er na deze datum nog enkele belangrijke ontwikkelingen aangekondigd, bv. de overname van de participatie van Roularta in Medialaan door De Persgroep.

Peter Sourbron

Voorzitter van de algemene kamer van de VRM