Niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing: VRM legt DOBBIT TV boete op

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (21 september 2016, 16u-22u), waaronder DOBBIT TV.

Tijdens de onderzochte periode wordt meermaals éénzelfde aflevering van het programma ‘Dak isoleren’ uitgezonden. In het programma wordt getoond hoe men een dak kan isoleren. De verpakkingen en producten die gebruikt worden om het dak te isoleren (afplaktape, dichtingskit, dampscherm, isolatiemes, isloatierollen) worden duidelijk getoond waarbij er overmatige aandacht is voor het merk van de gebruikte producten. Dit wordt niet betwist door de omroeporganisatie.

Het Mediadecreet laat productplaatsing toe, dit echter onder specifieke voorwaarden. Zo mogen de producten of diensten in kwestie geen overmatige aandacht krijgen.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met eerdere beslissingen over gelijkaardige inbreuken bij DOBBIT TV en met het beperkte kijkbereik van het programma. De VRM legt een administratieve geldboete van 1.500 euro op.

Mediadecreet

“reclame : de audiovisuele of auditieve boodschap van een publieke of particuliere onderneming of natuurlijke persoon - in welke vorm dan ook - over de uitoefening van een commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of van een beroep, ter bevordering van de levering tegen betaling van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, die tegen betaling of soortgelijke vergoeding dan wel voor zelfpromotie in een lineaire omroepdienst wordt uitgezonden”;

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

"§ 1. De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV DOBBIT
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 January 2017
Beslissingsnummer:
2016-058
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek