Klacht tegen Radio 1 ‘De Grote Taalnazi-test’ kennelijk onontvankelijk

De VRM ontving een klacht m.b.t. een uitzending op Radio 1 (10 oktober 2016) met als onderwerp ‘De Grote Taalnazi-test’, een samenwerking tussen VRT en De Standaard.

Volgens de klager geeft de uitzending blijk van een neerbuigende minachting voor al wie zorg draagt voor nieuwkomers die het Nederlands willen aanleren om in te burgeren. De uitzending is volgens de klager van een onaanvaardbare onbenulligheid. Ze schoffeert elk individu en is een aanslag op de integriteit van de maatschappij. De klager eist de onmiddellijke stopzetting van de campagne.

Gelet op decretale bepalingen waarover de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen uitspraak kan doen, wordt beslist dat de klacht kennelijk onontvankelijk is. 

Partij 1:
M.P.
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 16 November 2016
Beslissingsnummer:
2016-054
Type procedure:
Klacht

Tags