VRM legt P.R.O.S. een administratieve geldboete van 1.500 euro op

De VRM ontving een klacht van Radio Atlantis tegen Radio P.R.O.S., wegens storingen.

Bij brief rapporteert het BIPT aan de onderzoekscel van de VRM over de resultaten van de controle uitgevoerd bij radio P.R.O.S. op 17 juni 2016.

Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt het volgende:

  • de radio zond uit met een hoger vermogen dan toegelaten. Het maximaal toegelaten uitgangsvermogen van het zendtoestel bedraagt 29 Watt. Het opgemeten uitgangsvermogen bedroeg 100 Watt. Het vermogen werd onmiddelijk afgeregeld op de correcte waarde van 29 Watt;
  • de antennehoogte was 37,90 meter in plaats van de vergunde 30 meter.

Hieruit blijkt dus dat radio P.R.O.S. heeft uitgezonden met een veelvoud van het vergunde vermogen en een niet-vergunde antennehoogte. De radio-omroeporganisatie betwist deze feiten niet.

Bij de beoordeling van de strafmaat wordt rekening gehouden met het gegeven dat aan de radio-omroeporganisatie voor gelijkaardige feiten reeds eerder een administratieve geldboete werd opgelegd. De VRM besluit nu een geldboete van 1.500 euro op te leggen.

 

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VZW Atlantis Music
Partij 2:
VZW Populaire Regionale Omroep Stichting (P.R.O.S.)
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 7 November 2016
Beslissingsnummer:
2016-047
Type procedure:
Klacht