Bescherming minderjarigen: VRM legt Vitaya geldboete op

De VRM ontving een klacht van een kijker naar aanleiding van de uitzending van het programma ‘Hens Behaving Badly’ (Vitaya, 6 februari 2016 8u45). Volgens de klager werden in het programma beelden getoond die niet geschikt zijn voor minderjarige kijkers.

In de desbetreffende aflevering worden beelden getoond van een vrijgezellenfeest. Een stripper ontdoet zich van zijn kledij en neemt daarbij seksueel uitdagende houdingen aan en maakt obscene gebaren. In één van de scènes is meer bepaald te zien hoe de stripper, op zijn rug gefilmd, volledig naakt op de aanstaande bruid gaat zitten en met zijn geslachtsdelen in haar aangezicht zwaait. Ook de taal die gehanteerd wordt is vaak grof en seksueel getint.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de VRM is van oordeel dat de inhoud van de aflevering voor minderjarige kijkers leeftijds- en ontwikkelingsinadequaat is en dat het risico bestaat dat de inhoud schade toebrengt aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen.

Dergelijke uitzendingen mogen enkel worden getoond indien ofwel door technische maatregelen (codering) ofwel door keuze van het tijdstip van uitzending gewaarborgd wordt dat minderjarigen de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren. Bij een dergelijke ongecodeerde uitzending moet bovendien een akoestische waarschuwing of visueel symbool worden gebruikt.

De bewuste uitzending is op Vitaya ongecodeerd uitgezonden. De uitzending vond plaats op een tijdstip waarop een breed publiek kan worden bereikt. Daardoor was niet gewaarborgd dat minderjarigen de uitzending niet zouden zien. Evenmin werd de uitzending voorafgegaan door een akoestische waarschuwing of was het gedurende de hele uitzending herkenbaar aan een visueel symbool.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 1.250 euro op te leggen.

Mediadecreet

“Lineaire televisieomroeporganisaties mogen geen programma's uitzenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, met name programma's waarin pornografische scènes of beelden van nodeloos geweld voorkomen.

Deze bepaling geldt ook voor andere programma's die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen in het verzorgingsgebied of zendgebied de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren.

Als dergelijke programma's ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door een akoestische waarschuwing of moeten ze gedurende de hele uitzending herkenbaar zijn aan een visueel symbool.

De bepalingen van het eerste en het tweede lid gelden ook voor aankondigingen van programma's die uitgezonden worden door lineaire televisieomroeporganisaties”.

Partij 1:
J.G.
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 3 May 2016
Beslissingsnummer:
2016-015
Type procedure:
Klacht