VTMKZOOM: verschillende inbreuken

Bij de controle van 2 december 2015 (8u-20u) werden de uitzendingen van vtmKzoom onderzocht.

De VRM stelt vast dat een uitgezonden sponsorvermelding voor de elektronische speelgoedhondjes 'Zoomer Zuppies' niet conform de regelgeving werd weergegeven.

De sponsorvermelding doet meer dan de kijker inlichten over het product. Bovendien kunnen de boodschappen in deze vermelding niet als louter imago-ondersteunende slogan of baseline worden beschouwd. De vermelding bevat een rechtstreeks koopbevorderende boodschap en voldoet niet aan de bepalingen van artikel 2, 41°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat NV Medialaan voor soortgelijke inbreuken al eerder werd gesanctioneerd. De VRM besluit een geldboete van 5.000 euro op te leggen.

Bij de controle op 2 december 2015 (8u-20u) wordt daarnaast ook vastgesteld dat vtmKzoom te veel televisiereclame heeft uitgezonden.

Het Mediadecreet bepaalt dat het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20% (12 minuten) mag bedragen. Uit het onderzoek en de beelden blijkt echter dat NV Medialaan tussen 14u en 15u 26% van de zendtijd aan televisiereclame heeft besteed. Dit aandeel bestond uit twee reclameblokken van ongeveer 6 minuten en één langere reclamespot voor 'Zoomer Zuppies' van 3 minuten en 43 seconden. De VRM besluit een geldboete van 2.500 euro op te leggen.

Ook wordt vastgesteld dat een kinderprogramma wordt onderbroken voor reclame. Aangezien NV Medialaan een eerste keer dergelijke inbreuk begaat, wordt een waarschuwing uitgesproken.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 April 2016
Beslissingsnummer:
2016/014
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek