Studio 100: niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorvermelding

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (2 december 2015, 8u-20u), waaronder Studio 100 TV.

Tijdens de onderzochte periode wordt een sponsorvermelding 'K3 Horloge - Rodania' uitgezonden. Dit gebeurde echter niet conform de geldende regelgeving.

Uit de controle blijkt dat In voorliggend geval de uitgezonden sponsorvermelding meerdere promotionele elementen bevat en niet in overeenstemming is met artikel 2, 41°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat het om een eerste inbreuk gaat en dat de bewuste sponsorboodschap intussen niet meer wordt uitgezonden.

In dit geval wordt een sanctie uitgesproken.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Studio 100 TV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 April 2016
Beslissingsnummer:
2016/012
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek