Regionale televisie: RING TV: niet duidelijk herkenbaar maken en onderscheiden van televisiereclame (publireportages)

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (10 oktober 2015, 17u-20u), waaronder Ring TV.                                                                           

Regionale televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden.  Dit is een vorm van commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.  Voorwaarde hierbij is wel dat ze duidelijk gescheiden moeten zijn zodat er geen verwarring kan zijn met andere programmaonderdelen.

Dit was bij Ring TV niet het geval. De uitgezonden publireportages werden niet als dusdanig herkenbaar gemaakt.

De VRM besluit daarom een administratieve geldboete van 500 euro op te leggen.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Regionale Televisie Vlaams-Brabant-Halle-Vilvoorde
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 March 2016
Beslissingsnummer:
2016/004
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek