Klacht tegen VRT (Radio 2) ongegrond

De VRM ontving een klacht tegen VRT (Radio 2) m.b.t. het praatje voorafgaand aan het weerbericht met weerman Eric Goyvaerts (20 oktober, omstreeks 6u en 7u). Tijdens het weerpraatje vernoemt de weerman de naam van de toneelgroep waarbij hij toneel speelt, evenals het feit “dat er nog plaats was voor de voorstelling”.  Omdat er inkomgeld betaald moet worden voor die voorstelling is de klager van oordeel dat hier sprake is van sluikreclame.

Het Mediadecreet bepaalt dat sluikreclame verboden is. Onder sluikreclame wordt verstaan: commerciële communicatie die bestaat uit het vermelden of vertonen van goederen, diensten, naam, handelsmerk of activiteiten van een producent van goederen of een aanbieder van diensten in programma’s, als de omroeporganisatie daarmee beoogt reclame te maken en het publiek kan worden misleid omtrent de aard van de vermelding of de vertoning. Die bedoeling wordt met name geacht aanwezig te zijn als de vermelding of de vertoning tegen betaling of een andere vergoeding gebeurt.

De VRM geeft aan dat los van de vraag of een toneelgezelschap een aanbieder van diensten is, er uit de terloops en lachende opmerking dat er nog kaarten beschikbaar zijn, zonder daarbij evenwel de verkooppunten en de prijs ervan te noemen, geen intentie kan worden afgeleid om reclame te maken. Het publiek kan dus in redelijkheid niet zijn misleid omtrent de aard van de vermelding.

Bijgevolg wordt de klacht ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

Mediadecreet

“ Sluikreclame is verboden.

Onder sluikreclame als vermeld in het eerste lid, wordt verstaan commerciële communicatie die bestaat uit het vermelden of vertonen van goederen, diensten, naam, handelsmerk of activiteiten van een producent van goederen of een aanbieder van diensten in programma’s, als de omroeporganisatie daarmee beoogt reclame te maken en het publiek kan worden misleid omtrent de aard van de vermelding of de vertoning. Die bedoeling wordt met name geacht aanwezig te zijn als de vermelding of de vertoning tegen betaling of een andere vergoeding gebeurt.”

Partij 1:
E.V.
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 December 2015
Beslissingsnummer:
2015-071
Type procedure:
Klacht