Boete voor VRT wegens het niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorvermelding

De VRM controleerde de uitzendingen (15 september 2015, 18u-24u) van diverse televisieomroeporganisaties, waaronder Eén.

Tijdens de onderzochte periode wordt een sponsorvermelding uitgezonden voor ‘Côte d’Or – mignonette praliné’. De spot toont het product (mignonette) en de verpakking van het product. Op de verpakking in de spot wordt in duidelijk leesbare letters en in contrasterende kleuren het woord ‘NIEUW’ vermeld.

Uit de memorie van toelichting (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 102/1, 7) blijkt dat een sponsorvermelding beperkt moet blijven tot de vermelding van de sponsor(s), ze mogen geen audiovisuele reclamespots worden. In de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1218/4, 3) wordt het onderscheid tussen een sponsorvermelding en een reclameboodschap als volgt verduidelijkt: "Het onderscheidende criterium is dan ook de boodschap, en niet de vorm, van de sponsorvermelding. Zo kan een sponsorvermelding, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een louter imago-ondersteunende slogan of baseline van de sponsor voldoet aan de definitie van sponsoring, omdat deze niet aanzet tot consumptie."

De VRM meent dat de uitgezonden sponsorvermelding aanzet tot consumptie door het gebruik van het woord ‘nieuw’. Dergelijk woordgebruik kan niet beschouwd worden als een louter imago-ondersteunende boodschap van een sponsor.

De VRM besluit een geldboete van 2.500 euro op te leggen. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met de ernst van de inbreuk, de reikwijdte van de omroeporganisatie en een eerder veroordeling.

Logo suikerhoudend snoepgoed ontbreekt

De VRM stelt vast dat deze sponsorvermelding commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed betreft. Het logo (de gestileerde tandenborstel) dat gedurende de hele uitzending van commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet worden uitgezonden, ontbreekt echter. De VRM besluit VRT hiervoor te waarschuwen, rekening houdend met het feit dat het hier een eerste inbreuk betreft.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"Commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet op een duidelijke en contrasterende wijze een gestileerde afbeelding van een tandenborstel tonen gedurende de hele uitzending van de commerciële communicatie, naar rato van een tiende van de hoogte van het filmbeeld, verhoudingsgewijs weergegeven zoals hierna afgebeeld."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 December 2015
Beslissingsnummer:
2015-072
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek