Boete voor Acht wegens het uitzenden van te veel reclame

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (15 september 2015, 18u-24u), waaronder Acht.

Er wordt een overschrijding vastgesteld van het maximaal toegelaten percentage zendtijd voor reclame en telewinkelen per uur (het Mediadecreet bepaalt dat het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20% (dit is 12 minuten) mag bedragen):

  • Tussen 19u-20u: 12 minuten 32,2 seconden (21,2%)
  • Tussen 22u-23u: 12 minuten 46,3 seconden  (21,3%)

De VRM besluit Acht voor deze overtredingen een geldboete van 3.000 euro op te leggen.  Bij de bepaling van de strafmaat houdt de VRM rekening met het feit dat het een ernstige inbreuk betreft en dat Acht reeds eerder identieke inbreuken heeft begaan.

Mediadecreet

“Het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots mag per klokuur niet meer dan 20 percent bedragen.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Bites Europe
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 December 2015
Beslissingsnummer:
2015-073
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek