De regulatoren van de elektronische communicatienetwerken keuren de herziene tarieven voor toegang tot de kabel goed

Brussel, 9 december 2015. De CRC (Conferentie van Regulatoren voor de elektronische- Communicatiesector) heeft de tarieven herzien die Brutélé, Nethys (VOO), en Telenet mogen factureren aan de operatoren die breedband- en televisiediensten wensen aan te bieden via de kabel. De beslissingen van de CRC zullen worden genotificeerd aan de Europese Commissie, die een maand tijd heeft om ze te onderzoeken op de regelmatigheid ervan ten opzichte van het Europees recht. Na deze raadpleging zal de CRC de herziene tarieven definitief vastleggen.

Om de concurrentie aan te zwengelen op het niveau van gebundelde aanbiedingen met televisie en breedbandinternet via de kabel en de consumenten kwaliteitsvolle telecomdiensten te bieden tegen aantrekkelijke prijzen, heeft de CRC (waarin de Vlaamse Regulator voor de Media, de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, de Medienrat en het BIPT zetelen) in 2011 een reeks verplichtingen opgelegd aan de operatoren met een sterk machtspositie op de markt. Zo moeten zij hun netwerk openstellen voor de alternatieve operatoren om concurrerende aanbiedingen te ontwikkelen.

Dit kader is concreter ingevuld in beslissingen van de CRC van september en december 2013, waarin de tarifaire en kwalitatieve aspecten van de openstelling van de kabel zijn vastgelegd. Sedertdien bestaat er in België een volledig regelgevingskader dat de kabelnetten openstelt voor de alternatieve operatoren.

Een reeks nieuwe ontwikkelingen op de markt (bijv. wifi hotspots en homespots, televisie op een tweede scherm en premium content) hebben de regulatoren aangezet de tariefvoorwaarden inzake kabeltoegang te herzien. Daartoe is in juni 2015 een openbare raadpleging gelanceerd. De beslissingen van de CRC betreffende de herziening van de prijzen voor kabeltoegang behelzen de toepassing van een "retail minus"-methode, waarbij de waarde van de voormelde extra diensten wordt afgetrokken van de retailprijs voordat de minus wordt toegepast. Ook de waarde van de modems en decoders wordt van die prijs afgetrokken. Bovendien is de manier gewijzigd waarop bij de berekening van de minus zelf rekening wordt gehouden met de promoties.

De herziening van de berekening van de toegangsprijzen waartoe aldus besloten is, leidt tot een vermindering van de toegangsprijzen die een alternatieve operator aan een kabeloperator moet betalen.

Daarenboven heeft de CRC beslist om een lanceringsperiode van twee jaar in te voeren waarin een alternatieve operator die als nieuwkomer op de markt wordt bestempeld, een gunstiger tarief zal kunnen genieten.

De CRC-besluiten zullen genotificeerd worden aan de Europese Commissie, die over 1 maand beschikt om de besluiten na te kijken op hun regelmatigheid in het licht van het Europees recht. Na deze raadpleging zal de CRC de herziene tarieven definitief vastleggen.

Wednesday, 9 December 2015