JIM wordt gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorboodschap

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (4 mei 2015, 17u-23u), waaronder JIM (NV MEDIALAAN).

Sponsoridentificatie

Tijdens de onderzochte periode worden aankondigingsspots uitgezonden voor het programma ‘The Black Guide’. De aankondigingsspots worden gevolgd door een sponsorvermelding voor ‘Axe Black’. De VRM stelt vast dat bij deze sponsorvermelding de sponsoridentificatie ontbreekt. Medialaan erkent dit. Volgens Medialaan is dit het gevolg van een menselijke vergissing.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat het een menselijke fout betreft en dat Medialaan maatregelen heeft genomen om dergelijke inbreuken in de toekomst te vermijden. De VRM besluit Medialaan te waarschuwen voor deze overtreding.

Alleenstaande reclamespots

Tijdens de onderzochte periode wordt ook tweemaal een alleenstaande reclameboodschap uitgezonden. Het Mediadecreet (artikel 79) bepaalt dat:

Ҥ2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots blijven een uitzondering. Een afzonderlijke reclame- of telewinkelspot is toegestaan per televisieomroepprogramma per dag.

Daarnaast zijn afzonderlijke reclame- en telewinkelspots toegestaan:

1° in uitzendingen van sportevenementen;

2° als er een langdurige spot wordt uitgezonden van minimaal twee minuten;

3° als een omroeporganisatie er niet in geslaagd is voor een specifiek reclameblok meer dan een reclame- of telewinkelspot te verkopen, bij gebrek aan interesse van de klanten.”

Medialaan toont aan dat de reclameblokken werden opengesteld voor meerdere adverteerders. De reclameblokken die door de onderzoekscel werden aangeduid, stonden open voor verschillende adverteerders, maar bevatten, wegens gebrek aan interesse bij de adverteerders, slechts één spot. De omroeporganisatie maakt in dit geval aannemelijk dat zij een beroep kan doen op de uitzonderingsgrond bepaald in artikel 79, §2, tweede lid, 3°, van het Mediadecreet.

Mediadecreet

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

[...]

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens, en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden."

"§ 2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots blijven een uitzondering. Een afzonderlijke reclame- of telewinkelspot is toegestaan per televisieomroepprogramma per dag.

Daarnaast zijn afzonderlijke reclame- en telewinkelspots toegestaan:

1° in uitzendingen van sportevenementen;

2° als er een langdurige spot wordt uitgezonden van minimaal twee minuten;

3° als een omroeporganisatie er niet in geslaag is voor een specifiek reclameblok meer dan een reclame- op telewinkelspot te verkopen, bij gebrek aan interesse van de klanten".

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medilaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 November 2015
Beslissingsnummer:
2015-062
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek