Waarschuwing voor VIER (publireportage – reclamespot)

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (9 april 2015, 17u-23u), waaronder VIER. 

Tijdens de onderzochte periode wordt tweemaal een spot uitgezonden in opdracht van Walibi. De spot duurt 1 minuut en 37 seconden en wordt telkens voorafgegaan door een bumper met de tekst ‘publireportage’. De spot toont hoe presentator Roel Vanderstukken een dagje beleeft in het pretpark samen met een familie.  Het logo van Walibi is gedurende de hele uitzending duidelijk zichtbaar in beeld.

De VRM meent dat de uitgezonden spot geen publireportage is maar een reclamespot. Het accent van het filmpje ligt namelijk niet op de redactionele en informatieve inhoud. Er wordt geen enkele informatie verschaft over de attracties in het pretpark. In het filmpje wordt een sfeerbeeld geschetst van een familie die ‘een geweldige dag’ in Walibi beleeft, waarbij het logo van het pretpark duidelijk zichtbaar is gedurende de hele uitzending.

Door de relatief korte duur en de presentatievorm krijgt de spot het karakter van een reclamespot. De spot kan aldus niet als publi-reportage worden beschouwd. De omroeporganisatie heeft zo een inbreuk begaan op artikel 81, § 5, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat de uurlimiet van reclame niet werd overschreden en met het laag marktaandeel van de reportages. Daarom is een waarschuwing in dit geval een gepaste sanctie. 

Mediadecreet

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 September 2015
Beslissingsnummer:
2015-056
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek