Zendvergunning VZW Regionale Media Info (Ternat) wordt niet toegekend

De VRM ontving op 11 augustus 2015 een aanvraag tot zendvergunning van VZW Regionale Media Info.

Artikel 135 van het Mediadecreet bepaalt dat een verplaatsing van de zendinstallatie slechts toegestaan mag worden door de VRM voor zover de verplaatsing inpasbaar is in het frequentieplan.

Uit het onderzoeksrapport van de media-ingenieur van de VRM blijkt de gevraagde verplaatsing voor volgende redenen niet inpasbaar in het Vlaams frequentieplan:

  • VZW Regionale Media Info vraagt een verhuizing naar Affligem over een afstand van 6,7 km van de opstelplaats in het Vlaams frequentieplan van 1 september 2006 naar een nieuwe locatie in Affligem;
  • De voorgestelde verhuizing is een verhuizing naar een andere lokaliteit dan Ternat;
  • In het Vlaams frequentieplan van 1 september 2006 komt de frequentie 107.5 MHz niet voor in de lokaliteit Affligem. Affligem heeft immers de erkende frequentie van 107.1 MHz. Bijkomend: in Affligem opereert reeds de lokale radio “AVO” van VZW A.V.O. op 107.1 MHz sinds mei 2014

De gevraagde zendvergunning kan bijgevolg niet toegekend worden.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 October 2015
Beslissingsnummer:
2015-058
Type procedure:
Vergunning