MARKTANALYSE – Raadpleging over ontwerpen van beslissingen betreffende de goedkeuring van de referentieaanbiedingen van Telenet en Nethys

De twee ontwerpen van beslissing die ter raadpleging worden voorgelegd hebben als doel de kwalitatieve aspecten van de referentieaanbiedingen van Telenet en Nethys te analyseren met het oog op de goedkeuring ervan. De raadpleging loopt tot en met 13 oktober 2015.

Op 1 juli 2011 heeft de CRC een beslissing genomen met betrekking tot de analyse van de markt voor televisieomroep in het Nederlandse taalgebied. In die beslissing worden een aantal wholesalemaatregelen opgelegd aan de operatoren met een sterke machtspositie, zijnde Nethys, Coditel, en Telenet. Deze SMP-operatoren moeten hun netwerk openstellen voor alternatieve operatoren door de volgende diensten aan te bieden:

• toegang tot een doorverkoopaanbod voor hun analoge-televisieaanbod;

• toegang tot hun digitale-televisieplatform;

• toegang tot een doorverkoopaanbod voor breedbandinternet.

Bijkomend zijn deze SMP-operatoren ook onderworpen aan een transparantieverplichting. Deze verplichting houdt onder andere in dat deze operatoren een openbaar referentieaanbod betreffende deze drie wholesale toegangsverplichtingen moeten ontwikkelen.

De VRM heeft van Nethys en van Telenet nieuwe, aangepaste referentieaanbiedingen ontvangen. Overeenkomstig de CRC-beslissing van 1 juli 2011 moet het referentieaanbod goedgekeurd worden door de VRM.

Monday, 14 September 2015