1.3.2. Aggregatie: Uitgevers

De uitgeverij fungeert als aggregator voor de verschillende kranten- en tijdschriftentitels.

1.3.2.1 Uitgeverijen van dagbladen

In Vlaanderen verschijnen dagelijks zeven betalende dagbladen. Daarvan hebben twee dagbladen naast de hoofdversie ook een 'kopblad', dat enkel qua titel verschilt van het hoofdblad. Het gaat om De Nieuwe Gazet (kopblad van Het Laatste Nieuws) en De Gentenaar (kopblad van Het Nieuwsblad). Daarnaast heeft elk dagblad ook een digitale versie.

De twee grootste kranten qua oplagen en lezersaantallen zijn Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Hun populariteit is deels te verklaren door hun toegankelijke aard en doordat de vroegere titels De Nieuwe Gazet en De Gentenaar kopbladen zijn geworden van respectievelijk Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.

Door de grote verspreiding en hun toegankelijke presentatie worden Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad aangewezen als "populaire bladen". De Standaard en De Morgen worden vaak geclassificeerd als "kwaliteitskranten".

De Tijd, hoewel gespecialiseerd in economische berichtgeving, levert ook inspanningen in de richting van algemenere berichtgeving en zou dan ook tot de categorie van "kwaliteitskranten" gerekend kunnen worden.

Ten slotte zijn er nog twee regionale dagbladen: Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg die beide veel regionaal nieuws brengen en bepaalde redactionele inhoud, zoals buitenlandverslaggeving, delen.

De krantenuitgevers selecteren de informatie die zal verschijnen, zorgen voor een lay-out en voor het drukken.

De zeven/negen Vlaamse dagbladtitels worden uitgegeven door drie uitgeverijen. Als er naar de aandeelhouderstructuur van enkele mediagroepen wordt gekeken (zie hoofdstuk 2), dan blijven er nog twee uitgeverijen over in Vlaanderen, nl. Mediahuis en De Persgroep.

Gazet van Antwerpen werd voordien uitgegeven door De Vlijt (voor 100% in handen van Concentra). In 2014 werd echter via een partiële splitsing de volledige uitgeefactiviteit verbonden aan de Gazet van Antwerpen en alle daartoe behorende activa en passiva van De Vlijt NV afgesplitst en ingebracht in Mediahuis NV.[23]

Mediafin (De Tijd) is voor de helft in handen van De Persgroep. De Franstalige uitgever Rossel & Cie (Le Soir, L'Echo) is eigenaar van de andere helft van Mediafin.

Tabel 30: Uitgeverijen van betaalde dagbladen in Vlaanderen

Naam

Aanbod

Ondernemingsnummer

Mediahuis nv

De Standaard

439849666

Het Belang van Limburg

Het Nieuwsblad/De Gentenaar

Gazet van Antwerpen

De Persgroep Publishing nv

De Morgen

403506340

Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet

Mediafin nv

De Tijd

404800301

Vlaamse Nieuwsmedia is de overkoepelende organisatie van alle Vlaamse dagbladuitgevers. Het doel is de promotie van de nieuwsindustrie als innovatieve en duurzame groeisector en het behartigen van de zakelijke en redactionele belangen van de bedrijven die het vertegenwoordigt.

De Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers (BVDU) groepeert de uitgevers van dagbladen van algemene informatie en beoogt, op federaal vlak, de persvrijheid te promoten, de belangen van de dagbladen te verdedigen, de krant te promoten als reclamemedium en de samenwerking tussen de leden te bevorderen.

1.3.2.2 Uitgeverijen van tijdschriften

Er bestaat in Vlaanderen een grote variatie in het aanbod van vele honderden periodieke bladen, uitgebracht door veel verschillende uitgeverijen.

Omdat het onmogelijk is de volledige markt voor periodieke bladen overzichtelijk op te nemen in dit rapport, bevat Tabel 31: Uitgeverijen van periodieke bladen een selectie van de belangrijkste bladen in Vlaanderen.[24] De selectie is gebaseerd op de aangesloten leden van Febelmag, de Federatie van de Belgische Magazines, en werd verder aangevuld met enkele populaire periodieke bladen. Het overzicht werd opgedeeld op basis van de uitgever en het verschijningsritme van de bladen. Het grootste deel van het aanbod wordt verzorgd door Sanoma Media Belgium nv, Roularta Media Group nv en De Persgroep Publishing nv. Sommige periodieke bladen zijn bijlagen van kranten. Ze zijn hier ook opgenomen omdat ze wel degelijk concurreren met andere periodieke bladen en soms los van de krant gedistribueerd worden, zoals het blad Goesting.

De markt voor periodieke bladen is een krimpende markt en kent een grote dynamiek. Er verschijnen nieuwe titels, verdwijnen bestaande titels of titels veranderen van eigenaar. In 2015 vonden twee grote veranderingen plaats. Er was enerzijds de overname door De Persgroep van enkele grote titels van Sanoma. Het gaat om Humo, Story, TeVe Blad en Vitaya. Anderzijds verkocht Think Media Magazines al haar titels nadat het wettelijke bescherming tegen haar schuldeisers had gekregen.

Infofragment 4 de overname van Sanoma-titels door De Persgroep

De Finse groep Sanoma was al een tijd op zoek naar een overnemer voor haar Belgische tijdschriften. Gezien er geen koper gevonden werd, koos Sanoma er eind 2014 voor om haar Belgische en Nederlandse media-activiteiten samen te brengen. In mei 2015 kwam dan toch het bericht dat Humo, Story, TeVe Blad en de licentie voor het tijdschrift Vitaya verkocht werden aan De Persgroep. Sanoma behoudt de overige bladen waaronder Flair, Libelle en Feeling en wil daarmee de focus leggen op de domeinen Vrouwen en Home & deco.

De overnameprijs die De Persgroep betaalt, is niet bekend.

De Belgische mededingingsautoriteit keurde de transactie in augustus 2015 goed maar legde voorwaarden op die drie jaar van kracht blijven:

  • Het pocketformaat van TeVe-Blad moet worden behouden. De 15 pagina's die vooraf gaan aan het TV-katern mogen niet toenemen, en de pagina's na het TV-katern mogen enkel puzzels, een horoscoop, een stripverhaal, de colofon en publiciteit bevatten.
  • Story en Dag Allemaal (een tijdschrift van De Persgroep) moeten in de toekomst minstens 20% verschillend blijven wat redactionele inhoud betreft.
  • Humo, Story of TeVe-Blad mogen niet tot kopblad omgevormd worden. Kopbladen zijn tijdschriften die inhoudelijk identiek zijn maar een verschillende titel en verschillende coverpagina dragen.
  • De aandacht in zowel de redactionele inhoud van Story en TeVe-Blad als in de tv-programmatie voor andere zenders mag niet in onredelijke verhouding staan tot de aandacht voor de zenders van Medialaan (de mediagroep waarin De Persgroep participeert).
  • Als De Persgroep een titel wil stopzetten, moet ze die eerst aan redelijke voorwaarden te koop aanbieden aan geïnteresseerden.
  • De Persgroep moet verzekeren dat Medialaan een stand still verbintenis zal uitvoeren wat betreft de voorwaarden, de kwaliteit en het tijdstip van het ter beschikking stellen en correctie van de programmagegevens van haar televisiekanalen.

 

Infofragment 5 Einde van Think Media Magazines

Think Media Magazines verkeerde al enkele jaren in een moeilijke financiële situatie, onder andere door terugvallende verkoopcijfers en verminderde advertentie-inkomsten. Het kreeg op 15 juni 2015 bescherming tegen zijn schuldeisers via de Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen (WCO). Een gerechtelijk mandataris zocht naar een overnemer voor de tijdschriften en websites van de groep.

Eind september 2015 werd bevestigd dat de titels P-Magazine en Culinaire Ambiance verkocht worden aan een bedrijf van Maurice De Velder en zijn partner. De Velder is CEO en grotendeels eigenaar van Think Media. Zijn bedrijf 't Seerenbosch gaat onder de naam "Mediageuzen" verder met de bladen. P-magazine wordt daarbij een maandblad in plaats van een weekblad.

Uitgeverij Cascade koopt de bladen Motoren & Toerisme, Motorwereld, Ché en Menzo en de website demotorsite.be. De websites nr10.be en clint.be tenslotte, werden verkocht aan het Nederlandse bedrijf SportsWeb. Deze voegde nr10.be samen met haar website voetbalprimeur.be.

Het nieuwe regionale lifestyle maandblad Goesting vervangt DM.City en Xtra Magazine. Dit gratis magazine van De Persgroep steekt bij De Morgen en Het Laatste Nieuws, en wordt daarnaast via displays verdeeld. Het verschijnt in vier regionale edities: Antwerpen/Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

De Ziekenhuis- en Zorgkrant die in juni 2014 van start ging, veranderde in 2015 van naam en heet nu HealthCare magazine. Het magazine is samen met Artsenkrant, De Apotheker en Belgian Oncology News gegroepeerd onder Roularta HealthCare. Tot 31 december 2014 heette deze uitgeverij nog ActuaMedica. Ze werd in januari 2014 volledig overgenomen door Roularta.

In februari 2015 stopte het Officieel Playstation Magazine, dat werd uitgegeven door Sanoma. Sanoma zette ook het tijdschrift Bouwen & Interieur stop in 2015.

Roularta liet de magazines Beter Bouwen & Verbouwen en Ik Ga Bouwen samensmelten tot één magazine onder de naam Ik Ga Bouwen, met Beter Bouwen & Verbouwen als baseline.

Joepie werd vanaf april 2015 een maandblad in plaats van een weekblad.

Tabel 31: Uitgeverijen van periodieke bladen

Uitgeverij

Publicatie

Frequentie

De Persgroep Publishing nv

Dag Allemaal/Expres

weekblad

(403506340)

DM Magazine

weekblad

 

Goed Gevoel

Goesting

maandblad

maandblad

 

Joepie

maandblad

 

Nina

Story

TeVe-Blad

weekblad

weekblad

weekblad

 

TV Familie/Blik

Vitaya

weekblad

maandblad

Drukkerij en Uitgeverij Halewijn nv (405998646)

Kerk en Leven

weekblad

Himalaya nv (472725738)[25]

Grande

maandblad

Humo nv (825533940)[26]

Humo

weekblad

Mediafin nv (404800301)

Sabato

weekblad

 

Netto

Pulse

weekblad

trimestrieel

Mediahuis nv (439849666)

De Standaard Magazine

weekblad

 

dS Weekblad

weekblad

 

Het Nieuwsblad magazine

weekblad

Minoc Media Services bvba

Clickx Magazine

maandblad

(540779552)

PC Magazine België

maandblad

 

Shoot

tweemaandelijks

 

Smart Business Strategies

tweemaandelijks

Press News nv (448740212)[27]

Royals

maandblad

Produpress cva (426753973)

Actief Wonen

Autogids

Autowereld

Miles

maandblad

tweewekelijks

maandblad

driemaandelijks

Roularta Media Group nv

Bodytalk

maandblad

(434278896)

Data News

tweewekelijks

 

Ik ga bouwen

maandblad

 

Knack

weekblad

 

Knack Focus

weekblad

 

Knack Weekend

weekblad

 

Krant van West-Vlaanderen[28]

weekblad

 

M&C

driemaandelijks

 

Sport/ Voetbalmagazine

weekblad

 

Trends

weekblad

 

Trends Style

TRV

Verpakkings- en Labelmagazine

tweemaandelijks

8 keer per jaar

4 keer per jaar

Roularta Healthcare nv (422398673)

Artsenkrant

Belgian Oncology News

De Apotheker

HealthCare Magazine

weekblad

tweemaandelijks

tweewekelijks

tweemaandelijks

 

Sanoma Media Belgium nv

(404802477)

Attitude

Communiekrant

Compleet Wonen

Feeling

Feeling Wonen        

Flair

Gael

Kids Only

Libelle

Libelle Lekker!

Loving You

halfjaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

maandblad

maandblad

weekblad

maandblad

semestrieel

weekblad

weekblad

jaarlijks

 

Marie Claire

maandblad

 

Stijlvol Wonen

tweemaandelijks

 

Wonen Landelijke Stijl

tweemaandelijks

S.B.P.P.[29]

(432891895)

Marie Claire

maandblad

‘t Seerenbosch[30]

(446586614)

Culinaire Ambiance

P-magazine

maandblad

maandblad

Senior Publications nv[31] (432176174)

Plus Magazine

maandblad

Uitgeverij Cascade nv

(454679283)

Bahamontes

Eos Memo

Eos Psyche & Brein

Eos Wetenschap

trimestrieel

trimestrieel

tweemaandelijks

maandblad

 

For Girls Only

maandblad

 

Primo magazine en TV gids

Motoren & Toerisme

Che

Menzo

weekblad

weekblad

maandblad

maandblad

The Ppress is de vereniging van uitgevers van de Belgische periodieke pers en telt vier departementen: B2B Press (vakbladen), OPPA (Online Professional Publishers
Association), Febelmag (publieksbladen) en Free Press (gratis pers).

1.3.2.3 Uitgeverijen van gratis bladen

De Vlaamse lezer heeft toegang tot een zeer uitgebreid aanbod van gratis bladen. Sommige van die titels hebben een nationaal bereik, al dan niet met regionale edities. De bekendste voorbeelden zijn Metro, Rondom, De Streekkrant en de Zondag. Andere titels zijn dan weer beperkt tot een kleiner geografisch gebied. Die lokale initiatieven kennen echter vaak een aanzienlijke verspreiding, mede te danken aan hun gratis karakter. Vele lokale bladen zijn eigendom van een kleine lokale uitgeverij.

In Tabel 32: Uitgeverijen van gratis pers in Vlaanderen werd een selectie gemaakt van de grootste gratis verspreide bladen. De lijst is niet exhaustief. Er zijn dus nog heel wat andere kleine, lokale bladen die niet werden opgenomen. De sector van de gratis bladen kan dus als omvangrijk worden beschouwd, met een groot aantal spelers.

Er vielen in 2015 enkele veranderingen te noteren. Zo is Goesting de vervanger van DM.City. Roularta Media Group nam op 1 juli 2015 De Streekkrant/Weekkrant groep over. Roularta had in september 2014 reeds het belang van Concentra in De Streekkrant/Weekkrantgroep overgenomen en op die manier de groep reeds voor 100% in haar bezit. De Streekkrant/Weekkrantgroep geeft de bladen de Zondag en de verschillende regionale edities van De Streekkrant en De Weekkrant uit. Atlas nv stopte haar activiteiten in september 2015. Haar titels in Zuid-West-Vlaanderen werden vervangen door Blits en verschijnen maandelijks in plaats van wekelijks. Rondom Tielt en Roeselare werden samengevoegd tot één editie.

Tabel 32: Uitgeverijen van gratis pers in Vlaanderen

Ondernemingsnummer

Onderneming

Titel

471547583

Mediatopper bvba

Blits

412905442

Bazuin bvba

Bazuin

426062503

Bode Van Schoten bvba

Bode Van Schoten

465522992

Brussel Deze Week vzw

Brussel Deze Week

444716591

Corelio Connect Noord

Rondom

877000061

Goeiedag nv

Goeiedag

448094369

De Grensverspreider bvba

De Grenskrant

403506340

De Persgroep Publishing nv

Goesting[32]

423685211

Elite Reklaam – Crescendo nv

Elite Reklaam

422866352

Evolution Media Group bvba

Karaat

883918636

Impuls Media bvba

Aankondigingsblad

Impuls

‘t Gazetje

449163250

Kempenklok nv

Kempenklok Turnhout

 

 

Kempenklok Hoogstraten

472432659

Mass Transit Media nv[33]

Metro

439849666

Mediahuis Connect (business unit)

Hebbes Immomagazine

JET Magazine Antwerpen

JET Magazine Limburg

405500481

‘t Nieuw Blaadje

‘t Nieuw Blaadje

435838420

Rinfo cvba

Rinfo

439844223

Roularta Local Media nv

De Streekkrant / De Weekkrant

De Wegwijzer

 

 

De Zondag

 

 

Het Gouden Blad Waregem

 

 

Steps City Magazine

 

 

Steps Deluxe

 

 

‘t Fonteintje

 

 

Tam-Tam

406823245

Tips nv

Tips

475362257

Tondeur Editions nv

Woonideeën - Decoratie Ideeën

457366183

Vacature cvba[34]

Vacature Magazine

 

 

[23] De Vlijt, jaarrekening 2014.

[24] Daarnaast bestaan er nog veel uitgeverijen die gespecialiseerde content aanbieden. Een voorbeeld hiervan is Professional Media Group dat gespecialiseerd is in magazines over bouw, industrie, non-food, fashion, food, event marketing en consumer.

[25] Himalaya nv is voor 50% in bezit van Roularta Media Group nv.

[26] Humo nv is sinds augustus 2015 voor 100% in handen van De Persgroep Publishing nv.

[27] Press News nv is voor 100% in bezit van Roularta Media Group nv.

[28] De Krant van West-Vlaanderen heeft elf verschillende regionale edities: Het Brugs Handelsblad, Het Kortrijks Handelsblad, De Weekbode (vijf verschillende edities), Het Wekelijks Nieuws (drie verschillende edities) en De Zeewacht.

[29] S.B.P.P is voor 50% in bezit van Sanoma Media nv.

[30]’t Seerenbosch gebruikt ook de naam ‘Mediageuzen’.

[31] Senior Publications is voor 50% in bezit van Roularta Media Group nv.

[32] Goesting heeft vier aparte edities voor Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen/Limburg en Vlaams-Brabant/Brussel.

[33] Mass Transit Media is een joint venture van Concentra Media (51%) en Rossel & Cie (49%).

[34] De Persgroep heeft 83,33% van de aandelen van Vacature cvba in handen.