VRM legt VRT boete op van 5.000 euro voor het niet naleven van regelgeving productplaatsing in Hotel M

De VRM controleerde de uitzending van het programma ‘Hotel M’ (20 augustus 2014, Eén). In het programma is Tanja Dexters één van de centrale gasten. Aanleiding is de lancering van haar eigen ontworpen kledinglijn.

Tijdens het programma worden verschillende collectiestukken becommentarieerd. In het programma zijn ook drie modellen aanwezig die de collectiestukken showen. De merknaam van de kledinglijn wordt tijdens het gesprek door de presentator (Marcel Vanthilt) en de gaste herhaaldelijk en nadrukkelijk auditief vermeld (minstens 10x). De collectiestukken blijven tijdens het gesprek doorlopend in beeld. In totaal worden ongeveer zes minuten besteed aan de collectie onder de benaming ‘Dexters’. Zowel de presentator als de gaste zijn zeer lovend over de ontwerpen, collectie en de merknaam. Hierdoor overschrijdt de VRT de limieten van aandacht die in geval van productplaatsing aan het product in kwestie mag worden besteed.

Het Mediadecreet laat productplaatsing toe, hetzij onder specifieke voorwaarden. Zo mogen de producten of diensten in kwestie geen overmatige aandacht krijgen. Er mag ook niet rechtstreeks worden aangespoord tot de aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen.

De VRM besluit de VRT voor deze overtreding van de regels m.b.t. productplaatsing een geldboete van 5.000 euro op te leggen. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er enerzijds rekening mee dat het een zeer ernstige inbreuk betreft, anderzijds dat het een live-uitzending betreft.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 24 December 2014
Beslissingsnummer:
2014-051
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek