Kanaal Z wordt gewaarschuwd voor de sponsoring van het journaal

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (23 juli 2013, 17u-23u), waaronder Kanaal Z.

Aan het einde van het programma 'Z-Nieuws' wordt een statische pancarte getoond met vijf visuele sponsorvermeldingen voor kledingmerken/zaken en een schoenenzaak.

Het Mediadecreet (artikel 96, eerste lid) bepaalt dat journaals en politieke programma's niet mogen gesponsord worden.

De VRM heeft in het verleden reeds geoordeeld dat het leveren van faciliteiten of diensten zoals bijvoorbeeld kleding, moet worden beschouwd als een bijdrage aan de financiering van het programma met het doel om naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven en dus beantwoordt aan de definitie van sponsoring zoals vastgelegd in het Mediadecreet.

De VRM besluit dan ook dat het vermelden van kledingsponsors op het einde van het journaal een inbreuk betekent op artikel 96, eerste lid, van het Mediadecreet.

Rekening houdend met het gegeven dat het een eerste inbreuk betreft, wordt Kanaal Z gewaarschuwd voor de overtreding.

Mediadecreet

“Journaals en politieke informatieprogramma’s mogen niet worden
gesponsord.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Belgian Business Television
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 25 November 2013
Beslissingsnummer:
2013-018
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek