2BE: inbreuk op regelgeving telewinkelen

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (24 augustus 2013, 8u-20u), waaronder 2BE.

De onderzoekscel van de VRM stelt daarbij vast dat na de uitzending van een reclameblok (omstreeks 10u47) wordt overgeschakeld naar beelden vanuit de Q-Music radiostudio. Na 15 minuten worden gedurende 75 minuten wisselende pancartes uitgezonden waarbij de kijker uitgenodigd wordt om tegen betaling in te gaan op sms-spelaanbiedingen. Volgens de VRM beantwoordt deze uitzending aan de definitie van telewinkelen en dienen de specifieke bepalingen aangaande telewinkelprogramma's te worden nageleefd.

Aan het begin en einde van de uitzendingen wordt gedurende enkele seconden de visuele vermelding 'telewinkelen' getoond. Deze vermelding is echter nauwelijks zichtbaar, contrasteert amper met de achtergrond en is zo onduidelijk voor de kijker. De telewinkelvermelding wordt dan ook met de grootste moeite waargenomen, dit is eveneens het geval voor de akoestische melding.

Artikel 82, § 1, 1°, van het Mediadecreet stelt dat telewinkelprogramma's duidelijks als zodanig gekenmerkt moeten worden met visuele en akoestische middelen.

De VRM stelt aldus een inbreuk vast op deze bepalingen. Vermits de feiten zich hebben voorgedaan in een periode die voorafgaat aan beslissing 2013-025 (nieuw venster), waarbij gelijkaardige feiten werden vastgesteld en een boete van 2.500 euro werd bepaald, wordt geen sanctie opgelegd.

Mediadecreet

“De lineaire televisieomroeporganisaties kunnen telewinkelprogramma’s uitzenden onder de volgende voorwaarden :

1° telewinkelprogramma's worden met visuele en akoestische middelen duidelijk als zodanig gekenmerkt.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 December 2013
Beslissingsnummer:
2013-027
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek