Ring TV gewaarschuwd voor sponsoring journaal

De regionale televisiezender Ring TV wordt gewaarschuwd voor de sponsoring van het journaal.

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties van 13 maart 2012 (18u-21u). Bij de regionale televisiezender Ring TV stelt de VRM vast dat er sponsorvermeldingen worden uitgezonden bij het journaal.  

Artikel 96, eerste lid, van het Mediadecreet bepaalt:

"Journaals en politieke informatieprogramma's mogen niet worden gesponsord."

De VRM heeft in vorige beslissingen reeds geoordeeld dat het leveren van faciliteiten of diensten (zoals bijvoorbeeld kleding en haartooi), moet worden beschouwd als een bijdrage aan de financiering van het programma met het doel naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven en op deze manier beantwoordt aan de definitie van sponsoring (zoals in artikel 2, 41° van het Mediadecreet).

De VRM waarschuwt Ring TV voor deze inbreuk.

Mediadecreet

“Journaals en politieke informatieprogramma’s mogen niet worden
gesponsord.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Regionale Televisie Vlaams-Brabant-Halle-Vilvoorde
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 September 2012
Beslissingsnummer:
2012-020
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek