Klacht tegen MTRO kennelijk onontvankelijk

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen ontving een klacht van D.D. tegen VZW Moslim Televisie en Radio Omroep (MTRO). De klacht heeft betrekking op de uitzending van MTRO op zondag 18 december 2011.

De klager stoort zich aan 'Moslimuitzendingen' op een christelijke feestdag. Volgens de klager is de bewuste uitzending niet bevorderlijk voor de integratie van de moslimgemeenschap en leiden dergelijke uitzendingen tot nog meer extremisme.

De verzoeker specifieert in zijn brief van 27 december 2011 zijn belang of benadeling nietHij geeft bijgevolg geen blijk van benadeling of belang zoals vereist is door het Mediadecreet en het Procedurebesluit.

Bijgevolg wordt de klacht kennelijk onontvankelijk verklaard.

Partij 1:
D.D.
Partij 2:
VZW Moslim Televisie en Radio
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 5 March 2012
Beslissingsnummer:
2012-003
Type procedure:
Klacht

Tags