Klacht kijker tegen reclameonderbrekingen in film 'Ratatouille' ongegrond (VTM)

De VRM ontving begin januari 2012 een klacht van een kijker tegen de uitzending van de film 'Ratatouille' (VTM,  31 december 2011, 20u20). Volgens de klager betreft het een kinderprogramma dat onderbroken wordt door reclameboodschappen. Dat vormt volgens de klager een inbreuk op artikel 80 van het Mediadecreet.

Mediadecreet omschrijft kind en kinderprogramma
Het Mediadecreet definieert 'kind' en een 'kinderprogramma' als volgt:

"kind: een persoon onder de leeftijd van twaalf jaar"

"kinderprogramma: een programma dat zich voornamelijk richt tot kinderen, wat onder meer kan blijken uit de inhoud, het tijdstip van uitzenden, de vormgeving, de presentatie en de wijze van aankondiging"

Het Mediadecreet bepaalt dat uitzendingen van kinderprogramma's niet mogen onderbroken worden voor reclame en telewinkelen.

Beoordeling uitzending 'Ratatouille'
Het verbod om kinderprogramma's te onderbreken voor reclame, gaat om programma's die zich voornamelijk richten tot kinderen, zijnde personen onder twaalf jaar. Het verbod strekt zich dus niet uit tot alle programma's die geschikt zijn voor kinderen, maar enkel tot die programma's die hoofdzakelijk of inzonderheid gericht zijn op kinderen onder twaalf jaar.

De VRM besluit dat de uitzending van de film 'Ratatouille' door VTM gericht was op een breed publiek, met inbegrip van volwassenen, en niet voornamelijk op kinderen. De film stond geprogrammeerd op een moment dat op VTM doorgaans niet voor kinderprogramma's is voorbehouden. Bovendien geven verschillende filmrecensies aan dat de inhoud van de film niet alleen kinderen, maar ook volwassenen aanspreekt.

De VRM is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden de uitzending van de film 'Ratatouille' niet kan worden beschouwd als zijnde een kinderprogramma. De klacht van de kijker wordt dan ook ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

Mediadecreet

Artikel 2, 18° en 19°, van het Mediadecreet definieert 'kinderprogramma' en 'kind' als volgt:

"kinderprogramma: een programma dat zich voornamelijk richt tot kinderen, wat onder meer kan blijken uit de inhoud, het tijdstip van uitzenden, de vormgeving, de presentatie en de wijze van aankondiging"

"kind: een persoon onder de leeftijd van twaalf jaar."

Partij 1:
P.V.
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 March 2012
Beslissingsnummer:
2012-006
Type procedure:
Klacht