AVS gewaarschuwd voor sponsoring journaal

De regionale televisiezender AVS wordt gewaarschuwd voor de sponsoring van het journaal.

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties van 13 maart 2012 (18u-21u). Bij de regionale televisiezender AVS stelt de VRM vast dat er sponsorvermeldingen worden uitgezonden bij het journaal.  

Artikel 96, eerste lid, van het Mediadecreet bepaalt:

"Journaals en politieke informatieprogramma's mogen niet worden gesponsord."

De VRM heeft in vorige beslissingen reeds geoordeeld dat het leveren van faciliteiten of diensten (zoals bijvoorbeeld kleding en haartooi), moet worden beschouwd als een bijdrage aan de financiering van het programma met het doel naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven en op deze manier beantwoordt aan de definitie van sponsoring (zoals in artikel 2, 41° van het Mediadecreet).

De VRM waarschuwt AVS voor deze inbreuk.

Mediadecreet

“Journaals en politieke informatieprogramma’s mogen niet worden
gesponsord.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Audio Video Studio Oost-Vlaamse Televisie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 September 2012
Beslissingsnummer:
2012-016
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek