VRT moet afzonderlijke voetbalsamenvattingen op internet stopzetten

VRM waarschuwt de VRT wegens het op aanvraag aanbieden van afzonderlijke sportfragmenten uit het Journaal waarin korte berichtgeving is verwerkt.

De beslissing is het gevolg van een klacht van de NV Vlaamse Media Maatschappij bij de VRM tegen de openbare omroep VRT omdat deze het sportgedeelte uit haar 'Journaal' knipt om dit als afzonderlijk fragment aan te bieden op Videozone, een dienst verspreid via internet, die onder meer toegankelijk is via de website sporza.be. In de Videozone bevinden zich fragmenten van het VRT-Journaal waarin onder andere korte berichtgeving verwerkt is (in casu korte wedstrijdverslagen uit de Jupiler Pro League).

NV Vlaamse Media Maatschappij bezit exclusieve rechten op de samenvattingen van de wedstrijden uit de Jupiler Pro League en vindt zich benadeeld door het feit dat deze fragmenten op die wijze beschikbaar worden gesteld.

De VRM heeft de klacht onderzocht en stelt vast dat VRT artikel 124, § 4, van het Mediadecreet schendt. Dat artikel stelt:

"Het is toegestaan dat dezelfde programma's waarin korte nieuwsverslagen volgens de voorwaarden, vermeld in dit hoofdstuk, zijn verwerkt, en die de omroeporganisatie lineair heeft uitgezonden, eveneens door dezelfde omroeporganisatie op aanvraag worden aangeboden."

Volgens de VRM blijkt uit de voorbereidende werken duidelijk dat de decreetgever beoogde dat omroeporganisaties een programma dat al lineair werd uitgezonden en korte nieuwsverslagen bevat, ook op aanvraag kunnen aanbieden, zij het dat het gaat om hetzelfde, identieke en integrale programma. Dit was niet het geval aangezien het oorspronkelijk uitgezonden programma bewerkt werd en ingekort en feitelijk overeenstemt met een nieuw businessmodel op aanvraag op basis van fragmenten.

De VRM waarschuwt de VRT en beveelt de overtreding stop te zetten.

Mediadecreet

Artikel 124, § 4, van het Mediadecreet luidt als volgt:

"Het is toegestaan dat dezelfde programma's waarin korte nieuwsverslagen volgens de voorwaarden, vermeld in dit hoofdstuk, zijn verwerkt, en die de omroeporganisatie lineair heeft uitgezonden, eveneens door dezelfde omroeporganisatie op aanvraag worden aangeboden."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV VRT
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 24 November 2011
Beslissingsnummer:
2011-030
Type procedure:
Klacht