Bezwaarschrift van VZW Westpoint tegen beslissing 2006/037

Partij 1:
VZW WEST POINT
Partij 2:
VRM
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 15 September 2006
Beslissingsnummer:
2006-054
Type procedure:
Klacht