Bezwaarschrift van BVBA Limago tegen beslissing 2006/031

Partij 1:
BVBA LIMAGO
Partij 2:
VRM
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 15 September 2006
Beslissingsnummer:
2006-053
Type procedure:
Klacht