Beslissing inzake het bezwaarschrift van Jürgen Verstrepen en BCC&V

Partij 1:
JÜRGEN VERSTREPEN EN BVBA BCC&V
Partij 2:
VRM
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 April 2006
Beslissingsnummer:
2006-002
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek