Klacht van Radio Double You tegen Radio TOS

Partij 1:
v.z.w. V.R.H.
Partij 2:
v.z.w. T.O.S.
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 26 January 2001
Beslissingsnummer:
2000-061
Type procedure:
Klacht