Klacht van P. Vaernewyck tegen WTV-zuid

Partij 1:
Patrick Vaernewyck
Partij 2:
WTV-Zuid v.z.w.
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 14 February 2001
Beslissingsnummer:
2001-001
Type procedure:
Klacht