Intrekking erkenning Kunstkanaal als doelgroepomroep

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
C.V.B.A. Kunstkanaal Vlaanderen
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 1 December 2000
Beslissingsnummer:
2000-060
Type procedure:
Klacht