Intrekking erkenning en zendvergunning Radio Ardos

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Radio Ardos – Ardooise Omroepstichting
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 1 December 2000
Beslissingsnummer:
2000-056
Type procedure:
Klacht