D. Lootens tegen TV-Brussel

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Vlaamse geschillenraad voor radio en televisie (1992-2005)
Datum publicatie: 21 February 2001
Beslissingsnummer:
Type procedure:
Klacht