Conclusie

De VRT heeft bijna alle performantiemaatstaven behaald.  

 

Slechts enkele onderdelen van doelstelling 1.3.1 zijn (net) niet behaald, namelijk: 

  • De performantiemaatstaf inzake teletekstondersteuning van nieuws- en duidingsprogramma’s is net niet behaald (99,9% in plaats van 100%)
  • De performantiemaatstaf inzake gesproken ondertiteling bij alle niet-Nederlandstalige programma’s en programmaonderdelen is net niet behaald voor de programmaonderdelen. (99% in plaats van 100%) 

Een onderdeel van doelstelling 2.3.3.2 is niet behaald, namelijk:

  • De performantiemaatstaf inzake twee keer per jaar overleg met de sector en het VAF. Dit overleg is in 2017 slechts éénmaal doorgegaan.

 

De VRM stelt vast dat de VRT in het kader van het opvolgen van de strategische doelstellingen in 2017 goede resultaten heeft neergezet.