Toon de tekst extra grootToon de tekst groterToon de tekst in de standaard lettergroottePrint deze pagina

Nieuwsarchief

Beslissing 2011/026 - 027

Bij een steekproefsgewijze controle van de uitzendingen van Vitaliteit (4 juni, 16u-22u) en 2BE (13 juli, 14u-20u) stelde de VRM vast dat er verscheidene keren alleenstaande reclamespots werden uitgezonden.

Bij Vitaliteit werd tien maal een alleenstaande reclamespot uitgezonden, dit telkens voor dezelfde adverteerder. Bij 2BE werd in een tijdspanne van ongeveer 45 minuten vijf maal een alleenstaande reclameboodschap uitgezonden, dit voor verschillende adverteerders.

Artikel 79, §2 van het Mediadecreet bepaalt dat afzonderlijke reclame- en telewinkelspots de uitzondering moeten blijven.  Eén afzonderlijke reclame- of telewinkelspot is toegestaan per televisieomroepprogramma per dag. Daarnaast zijn afzonderlijke reclame- en telewinkelspots toegestaan in volgende gevallen:

1° In uitzendingen van sportevenementen;
2° als er een langdurige spot wordt uitgezonden van minimaal twee minuten;
3° Als een omroeporganisatie er niet in geslaagd is voor een specifiek reclameblok meer dan een reclame- of telewinkelspot te kopen, bij gebrek aan interesse van klanten;

In hun verweer geven de omroepen aan dat de desbetreffende reclameblokken wel degelijk werden opengesteld voor de adverteerders, maar dat er slechts één spot werd verkocht voor de respectievelijke blokken. 2BE geeft aan dat de betrokken spots werden uitgezonden op een tijdstip waarop de zender een laag bereik heeft bij de kijkers, bijgevolg was er weinig of geen interesse bij de adverteerders. Vitaliteit argumenteert dat zij als digitaal kanaal slechts een heel klein bereik heeft en weinig of geen interesse van de adverteerders geniet.

De VRM besluit dat beide omroepen aannemelijk maken dat ze beroep kunnen doen op de uitzonderingsgrond van artikel 79, § 2, tweede lid, 3°, van het Mediadecreet. Bijgevolg wordt geen inbreuk vastgesteld.

Lees beslissing 2011-026: Vitaliteit (PDF)

Lees beslissing 2011-027: 2BE (PDF)

Disclaimer & privacy | Toegankelijkheidsverklaring | site by D'M&S